Bengkel INFAD bersama felo penyelidik untuk pemantapan penerbitan serta hala tuju INFAD.

Hotel Sama-Sama KLIA.