NILAI, 17 Mac – Dengan tekad untuk meyuburkan budaya penyelidikan di kalangan para penyelidik, iFFAH meneruskan pelaksanaan iRCW 2.0 dengan tajuk Reference Manager & Citation Generator using Mendeley and Turnitin. Sesi yang disampaikan oleh Encik Salbihan Salman, wakil Perpustakaan USIM memberi peluang kepada para peserta melaksanakan latihan hands-on penulisan rujukan menggunakan aplikasi Mendeley. Dengan perkongsian ini, diharap dapat membantu para peserta untuk menulis rujukan dengan lebih mudah dan lancar.