1. Mentadbir dan mengurus hal ehwal pentadbiran, aset, inventori, keperluan pejabat dan kemudahan unit.
 2. Bertanggungjawab dalam menyedia dan menyelaraskan perkara berikut :
  • Sasaran Kerja Tahunan Unit & KPI;
  • Penyediaan bajet;
  • Laporan bulanan;
  • Laporan tahunan;
  • Laporan PIN;
  • Laporan Jawatankuasa Tadbir Urus;
  • Laporan Jawatankuasa Latihan dan Sangkutan;
  • Laporan MyAkrab;
 3. Menguruskan segala perolehan, sebutharga atau tender dan segala pembayaran yang melibatkan unit;
 4. Menyelaras unit dalam melaksanakan dan mencapai pensijilan 5’S, KIK dan sebagainya;
 5. Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen unit meliputi MPK, FM, dan sebagainya;
 6. Urusetia kepada Jawatankuasa Promosi USIM;
 7. Urusetia kepada Jawatankuasa Laman Web USIM;
 8. Urusetia kepada penyediaan Laporan Tahunan USIM;
 9. Menyedia dan mengemaskini senarai nama rakan USIM dari masa ke semasa.
 1. Skop : Pengurusan Acara dan Protokol
  • Menasihati dalam Urusan Protokol Majlis Universiti
  • Menguruskan Jemputan Tetamu Kenamaan
  • Pengurusan Majlis Rasmi dan Utama Universiti
  • Pengurusan Dokumentasi Fotografi Majlis Rasmi
  • Majlis Perhimpunan Bulanan USIM dan Majlis Amanat Niab Canselor
  • Pengurusan Lawatan Dalam Negara ke USIM
  • Urusetia bersama JK Induk Majlis Konvokesyen USIM
  • Menguruskan Pertemuan atau Kunjungan Hormat Pengurusan Tertinggi
  • Perhubungan dan Keraian Universiti
 1. Skop : Promosi
  • Urusetia Mesyuarat JK Promosi USIM
  • Urusetia Induk Hari Terbuka USIM
  • Pengurusan dan Penyelarasan Pameran dan Promosi
 1. Skop : Terjemahan
  • Proses Terjemahan Dokumen Universiti ke dalam Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris
 1. Skop : Penerbitan Korporat
  • Penerbitan Diari, Kalendar, Buku Nota, Kad Ucapan
  • Urusetia Laporan Tahunan USIM
 1. Merekabentuk serta penerbitan Korporat USIM
  • Video Korporat
  • Brosur/Phamplet/Bahan Promosi
  • Diari, Kalender USIM, Kad Ucapan
  • Perkhidmatan Grafik
 2. Sistem Pengurusan Dokumen Digital
 3. Pengurusan Laman Web Rasmi USIM
 4. Pengurusan WebTV USIM
 5. Perkhidmatan Videografi
 6. Perkhidmatan teknikal dan multimedia majlis rasmi universiti
 7. Pengurusan server dan peralatan teknikal perkhidmatan multimedia
 8. Inisiatif perisian open-source
 1. Skop : Perkhidmatan Pelanggan
  • Komunikasi dan Perkhidmatan Pelanggan
  • Perkhidmatan telefonis.
  • Menjadi one-stop centre yang cepat, tepat dan berkesan bagi maklumat terkini mengenai perkembangan USIM kepada warga kampus dan masyarakat luar.
  • Menyedia dan menguruskan perkhidmatan kaunter pertanyaan bagi tujuan rujukan.
  • Menerangkan, memberi maklum balas dan menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini sejajar dengan profesionalisme tugas StraComm.
 1. Skop : Hubungan dan Jalinan Media
  • Pengurusan hal ehwal berkaitan media
  • Menguruskan krisis yang melibatkan media
  • Mengurus dalam sebarang urusan iklan dan promosi Universiti
  • Membuat keratan akhbar, majalah, rancangan TV dan dari sumber-sumber lain untuk tujuan makluman kepada warga USIM
  • Membuat dokumentasi serta rekod bagi tujuan arkib dan tujuan pelaporan bagi kesemua keratan akhbar, majalah, rancangan TV dan dari sumber-sumber lain
  • Membantu pihak PTJ yang melibatkan urusan media dan publisiti
  • Menulis artikel untuk terbitan media
  • Mengumpul bahan untuk tujuan penerbitan :
   • Risalah USIM
   • Buletin Web
   • BITARA (Buletin KPT)
   • Prospect Malaysia
   • Lain-lain penerbitan berkaitan
 1. Skop : Hebahan Awam
  • Mengurus dan menyelaras dalam urusan publisiti :
   • InfoPro
   • InfoUSIM
   • Perkhidmatan SMS
   • Skrin Paparan Digital
  • Menguruskan dan menyelaraskan sebarang pengedaran risalah/majalah/ akhbar kepada pihak luar dan juga warga USIM.