Grants Recipients 2021

NO GRANTS TITLE AMOUNT (RM) RESEARCHER
1 Industry Kajian Mengenalpasti Faktor Yang Mempengaruhi Orang Ramai Untuk Menderma Melalui Projek Crowdfunding

RM     25,000.00

Dr. Muhamad Firdaus AB Rahman
2 University Keberkesanan Kaedah Hafazan Tematik Dengan Kurikulum Pendidikan Pintar Berbakat Integrasi Naqli Dan ‘Aqli Kepada Murid Pintar Berbakat Di Kolej Genius Insan RM     20,000.00 Professor Dr. Irwan Mohd Subri
3 University Keberkesanan Kaedah Hafazan Tematik Dengan Kurikulum Pendidikan Pintar Berbakat Integrasi Naqli Dan ‘Aqli Kepada Murid Pintar Berbakat Di Kolej Genius Insan RM     20,000.00 Dr. Nurdalila ‘Awani Abd Aziz

Grants Recipients 2019

NO GRANTS TITLE AMOUNT (RM) RESEARCHER
1 University An Innovation Of High Rich Protein Food From Duckweed Plants

RM     25,800.00

Dr. Nazariyah Binti Yahaya
2 FRGS Pembangunan Model Kurikulum Bersepadu Pendidikan Islam Khas Bagi Pelajar Orang Kurang Upaya (Oku) Dalam Konteks Malaysia Baharu RM    48,700.00 Dr. Azman Ab Rahman
3 FRGS Mechanistic study of microbial community from mangrove rhizosphere for plant probiotic testing on duckweed RM     80,000.00 Dr. Nazariyah Binti Yahaya
EXPERTIES