Tarikh Pertandingan: 5 April 2020
Hari: Ahad
Lokasi: Fakulti Syariah dan Undang-Undang, USIM
Masa: 8.00 am – 5.00 pm
Yuran Pertandingan: RM 350.00 satu pasukan (2 pendebat & 1 simpanan)