TEORI, KONSEP, PRAKTIS

Aplikasi kreativiti untuk menghasilkan produk konkrit dan konseptual ini secara konseptual seperti idea, konsep, metod, teori, hipotesis dan perkhidmatan.

Setelah menyertai latihan ini, kefahaman lebih jelas untuk membangunkan website yang telah dirancang.

Siti Nurhaliza